เรียน คู้ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ


           เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังรุนแรงขึ้นทุกขณะ และรัฐบาลไทยได้มีมาตราการเพื่อป้องกันการระบาดออกมาเป็นระยะๆ  dStore ขอเรียนให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า เราพร้อมให้ความร่วมมือปฎิบัติตามคำสั่งหรือมาตราการต่างๆเพื่อสาธารณสุขของคนไทยตามที่ทางรัฐบาลประกาศ และเพื่อให้ท่านลูกค้าได้รับข่าวสารความกระจ่างที่ถูกต้องพร้อมกัน จึงอยากขอเรียนท่านเพื่อทราบดังนี้

dStoreให้บริการ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.  

      **สำหรับพนักงานท่านใดที่มีความประสงค์รับความคุ้มครองประกันโควิด 2019 ให้กับบุคคลในครอบครัว กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในวันและเวลาทำการ

     สถานที่รับวางบิล

     สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 ริเวอร์ 8 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร กทม.10120

     สถานที่รับเช็ค

   ธนาคารกสิกรไทย อาคารเมืองไทย– ภัทร ชั้นที่ 3 เลขที่ 252/7 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต หวยขวาง กทม.10310

     ติดต่อสอบถาม      02-119 -5190    

     ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00